Välkommen till Shopech - Din partner för solenergi

 • Gratis frakt

  På ordrar över 20.000 kr

 • Handla mot faktura

  Handla enkelt mot faktura och betala efter 10 dagar

 • Snabba leveranser

  Upphämtning på vårt lager är också tillgängligt

 • 5/5 i snittbetyg

  5/5 i genomsnittligt betyg

Miljöpolicy Shopech AB

Miljöpolicy Shopech AB

Vi på Shopech AB erkänner vikten av att minimera vår påverkan på miljön och strävar efter att vara en hållbar och ansvarsfull aktör. Vår miljöpolicy är en tydlig reflektion av vårt åtagande att kontinuerligt förbättra och främja miljövänliga praxis i alla aspekter av vår verksamhet.

1. Lagkrav och Certifieringar:
Vi åtar oss att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och andra krav relaterade till miljöfrågor. Vi strävar också efter att uppfylla och överträffa relevanta miljöcertifieringar och standarder.

2. Produkter och Leverantörer:
Vi prioriterar produkter och leverantörer som delar vårt engagemang för miljövänliga lösningar. Genom att välja ansvarsfulla leverantörer och hållbara produkter strävar vi efter att minska vår egen och våra kunders miljöavtryck.

3. Energiförbrukning och Resurseffektivitet:
Vi arbetar aktivt för att minska vår energiförbrukning och öka resurseffektiviteten i våra verksamhetsprocesser. Genom att investera i energieffektiva teknologier och kontinuerligt övervaka och förbättra våra processer strävar vi efter att minimera vår klimatpåverkan.

4. Avfallshantering:
Vi åtar oss att minska avfallet genom återvinning och korrekt avfallshantering. Vi uppmanar våra anställda, kunder och partners att delta i vårt åtagande att minska och återvinna avfall.

5. Medvetenhet och Utbildning:
Vi strävar efter att höja medvetenheten och förståelsen för miljöfrågor bland våra anställda, kunder och partners. Genom utbildning och regelbunden informationsspridning vill vi skapa en miljömedveten kultur.

6. Kontinuerlig Förbättring:
Vi åtar oss att kontinuerligt övervaka och utvärdera vår miljöprestanda. Genom att sätta upp mätbara mål och regelbundet granska vår prestanda strävar vi efter att ständigt förbättra våra miljöinsatser.

Denna miljöpolicy representerar vår förpliktelse att agera ansvarsfullt och bidra till en hållbar framtid. Vi uppmanar alla våra intressenter att stödja och delta i våra miljöinitiativ. Tillsammans kan vi göra en positiv skillnad för miljön.